Общи условия за реклама

  • Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер или рекламно каре със съответните размери в зависимост от избраната позиция.
  • Публикуваният тарифен план е на базата на статистиките към момента на изготвянето му. Броят импресии се актуализира в началото на всеки месец спрямо отчетения потребителски трафик на сайтовете.
  • Заявката за реклама в сайтовете на BannerShop.bgtop.net се изчислява на базата на генериран брой импресии - брой показвания на рекламния банер или рекламното каре.
  • Срокът за подаване на рекламните материали - рекламни банери се подават 24 часа преди стартиране на кампанията.
  • Отчитането на реализираните импресии и кликове се основава на официалните данни от банер системата на BannerShop.bgtop.net. Всеки клиент получава код и парола за онлайн статистика на импресиите и кликовете. При желание от страна на клиента, той получава сертификат за реализиран брой импресии и кликове.
  • BannerShop.bgtop.net има право да откаже изпълнението на дадена заявка и реклама, като представи доводите си в срок до 24 часа преди старта на кампанията.

 

Политика на личните данни