Kafene.bg - Електронно списание за изкуство, култура и свободно време

Kafene.bg

Kafene.bg е сайт, посветен на изкуството, културата и свободното време с акцент върху случващото се в България. Списанието има за цел да анонсира и отразява събитията в сферата на културата и изкуството в цялата страна и изявите на български творци в чужбина. Съдържанието включва информация в областите кино, театър, опера, балет, парти и клубен живот, изложби, сцена, музика, книги и други. Водещи родни творци се представят с дейността си у нас и зад граница, с интервюта и фото и видео материали. В допълнение е поместена и кино и театър програмата за четири големи града. Редовно провежданите онлайн и офлайн конкурси, провокират разностранни творчески идеи сред аудиторията ни, и се радват на постоянен и все по-голям интерес.

Kafene.bg следва актуалните световни тенденции при онлайн медиите: съдържанието зависи от активността и инициативността на аудиторията, предвидени са възможности за персонализация, интегриране на мултимедийни формати като онлайн фото и видео и др.

Съдържание: Съдържанието на Kafene.bg е авторско и легално - строго се съблюдават авторските права на публикуваните текстове, снимки и картинки.

Аудитория: Привлича вниманието на значителна част от онлайн потребителите, с интереси в областта на българското изкуство и култура.

Профил на аудиторията

по данни на

Възраст

  Посетители %
15 - 24 2630 25.69
25 - 34 2308 22.55
35 - 44 2439 23.82
45 - 54 2051 20.03
55 + 810 7.91

Пол

  Посетители %
Мъже 3750 36.63
Жени 6488 63.37

Местоживеене

  Посетители %
София 4704 45.95
Варна 838 8.18
Пловдив 696 6.80
Бургас 185 1.81
друго населено място с над 100 000 жители 959 9.37
населено място с 20 000 до 99 999 жители 1058 10.33
населено място с 5 000 до 19 999 жители 1071 10.46
населено място с по- малко от 4 999 жители 727 7.10

Образование

  Посетители %
Начално или без образование 0 0
Основно 877 8.56
Средно 4615 45.07
Бакалавър или Полувисше 959 9.37
Магистър или Доктор 3787 36.99

Личен доход

  Посетители %
до 99 лева 202 1.98
100 - 199 557 5.44
200 - 299 501 4.90
300 - 399 680 6.65
400 - 499 814 7.95
500 - 599 622 6.08
600 - 799 1345 13.14
800 - 999 772 7.54
1000 - 1499 827 8.07
над 1500 401 3.92
няма доход 829 8.10
отказва да отговори 2687 26.24