Diploma.bg - Студентският портал

Diploma.bg

Diploma.bg е български портален сайт, насочен към млади и амбициозни хора, за които образованието е от значение за бъдещата им кариера - кандидат-студенти, настоящи студенти, преподаватели или търсещи следдипломни квалификации. В сайта може да бъде намерена полезна информация за всички висши учебни заведения в страната, анонси за стажове, семинари, студентски бригади и обяви за работа. Посетителите могат да прочетат още актуални новини от образователния процес и студентския живот, интервюта с авторитетни преподаватели, забавни рубрики и коментари.

Diploma.bg следва актуалните световни тенденции при онлайн медиите: съдържанието зависи от активността и инициативността на аудиторията, предвидени са възможности за персонализация, интегриране на мултимедийни формати като онлайн фото и видео и др. Сайтът има свой форум и студентска блогосфера.

Аудитория: Основно потребители на сайта са студенти, кандидат- студенти, преподаватели, академична общност.

Профил на аудиторията

по данни на

Възраст

  Посетители %
15 - 24 6372 53.78
25 - 34 1786 15.07
35 - 44 1860 15.70
45 - 54 1410 11.90
55 + 420 3.55

Пол

  Посетители %
Мъже 5430 45.83
Жени 6419 54.17

Местоживеене

  Посетители %
София 3653 30.07
Варна 994 8.39
Пловдив 730 6.16
Бургас 408 3.45
друго населено място с над 100 000 жители 1504 12.69
населено място с 20 000 до 99 999 жители 2427 20.48
населено място с 5 000 до 19 999 жители 1427 20.05
населено място с по- малко от 4 999 жители 796 6.72

Образование

  Посетители %
Начално или без образование 59 0.50
Основно 2095 17.68
Средно 6273 52.94
Бакалавър или Полувисше 584 4.93
Магистър или Доктор 2837 23.94

Личен доход

  Посетители %
до 99 лева 162 1.37
100 - 199 350 2.96
200 - 299 292 2.47
300 - 399 679 5.73
400 - 499 677 5.71
500 - 599 969 8.18
600 - 799 882 7.41
800 - 999 466 3.93
1000 - 1499 356 3.01
над 1500 425 3.59
няма доход 2734 23.07
отказва да отговори 3856 32.54