BGflash.com - Забавлявай се!

BGflash.com

BGflash.com е социална мрежа за забавление, в който потребителите споделят любими онлайн игри и видео.

Харесван както от деца и тийнеджъри, така и от родители, които могат за няколко свободни минути да разтоварят стреса, натрупан от динамичното ежедневие.

Профил на аудиторията

по данни на

Възраст

  Посетители %
Под 15 52897 24.00
15 - 24 52897 26.00
25 - 34 58451 23.73
35 - 44 60930 20.95
45 - 54 20268 02.96
55 + 10912 02.36

Пол

  Посетители %
Мъже 97596 47.97
Жени 105862 52.03

Образование

  Посетители %
Начално или без образование 4859 2.39
Основно 25469 12.52
Средно 131941 64.85
Бакалавър или Полувисше 8964 4.41
Магистър или Доктор 32224 15.84

Личен доход

  Посетители %
до 99 лева 5689 2.80
100 - 199 7222 3.55
200 - 299 15083 7.41
300 - 399 18158 8.92
400 - 499 19604 9.64
500 - 599 17187 8.45
600 - 799 18118 8.91
800 - 999 13154 6.47
1000 - 1499 9561 4.70
над 1500 5681 2.79
няма доход 24330 11.96
отказва да отговори 49670 24.41