Отстъпки

Отстъпките се формират на база натрупания за календарната година брутен обем реклама в BannerShop.bgtop.net или при предварително поет ангажимент.

Обем, лв. Отстъпка
1 000 - 5 000 5%
5 000 - 10 000 10%
10 000 - 20 000 15%
20 000 - 30 000 20%
30 000 - 40 000 25%
40 000 - 50 000 30%

Рекламни агенции - 10% без ангажимент.