За BannerShop.bgtop.net

BannerShop е създаден да дава актуална информация за рекламните тарифи на сайтовете, които представя.

  • BGflash.com
  • MagicAura.com
  • BGtop.net
  • Lapa.bg
  • Cinefish.bg
  • Teatri.bg
  • Kafene.bg
  • Diploma.bg
  • Izgodnobg.com

Съвкупната аудитория на медийната група дава възможност да увеличим пазарния си обхват и да предоставяме на клиентите си възможност за успешното им онлайн рекламно присъствие.

Чрез BannerShop.bgtop.net клиентите са улеснени при избора и закупуването на реклама от едно място, вместо да се осъществява контакт с всеки сайт поотделно.

Оказваме съдействие в избора на правилния медия микс за реклама. Целта ни е потенциалните рекламодатели да са добре информирани за актуалните формати и тарифи на сайтовете, участници в BannerShop.bgtop.net

Фирмени данни

"БГ ТОП.БГ" ООД
Булстат: BG200418293
Адрес: гр. София, бул. Сливница 193
МОЛ: Маргарита Лазова